PRENUMERATA KRAJOWA:
> 12 kolejnych wydań - 49 zł
> 6 kolejnych wydań - 29 zł


PRENUMERATA ZAGRANICZNA:
> 12 kolejnych wydań - 139 zł
> 6 kolejnych wydań - 72 zł


Wpłat na prenumeratę z dopiskiem ''prenumerata'' można dokonywać na konto:
51 1060 0076 0000 4015 6005 6409